De stijgende kosten van levensonderhoud en financiële steun bij aanschaf in de vorm van e-bikesubsidie zijn in Nederland belangrijke redenen om een e-bike to overwegen.

Uit een onderzoek onder meer dan 1.000 mensen in Nederland, als onderdeel van een grotere groep van ruim 15.500 mensen in 12 Europese landen, is gebleken dat de stijgende kosten van levensonderhoud en subsidies voor de aanschaf van e-bikes de belangrijkste factoren zijn voor mensen om het gebruik van e-bikes te overwegen. Het onderzoek is gehouden in opdracht van Shimano, een wereldwijde producent van fietsonderdelen en toebehoren. De mensen in het onderzoek werd gevraagd naar redenen om op dit moment een e-bike te kopen of huren. De voornaamste motieven blijken de kosten van levensonderhoud (53%) en ondersteuning bij de aanschafkosten door middel van een e-bikesubsidie (50%). Slechts 17% beschouwt de verbetering van fietsinfrastructuur als een belangrijke factor.Wel geeft 37% van de mensen aan dat de infrastructuur bij hen in buurt in de afgelopen 12 maanden is verbeterd. Er zijn wat dat betreft wel verschillen tussen provincies. In Limburg (46%) isde mensen zeer te spreken over de verbeteringen, maar in Flevoland (72%) en Zeeland (61%) zijn inwoners dat juist niet.

Dit onderzoek werd uitgevoerd met het oog op de State of the Nation vandit jaar, een jaarlijks rapport van Shimano dat inzicht geeft hoe mensen in heel Europa tegen e-bikes aankijken. Het rapport is HIER te vinden.

In heel Europa worden economische redenen zoals de kosten van levensonderhoud (47%) en subsidies voor e-bikes (41%) aanzienlijk vaker genoemd dan COVID-19 als stimulerende factor om het gebruik van e-bikes te vergroten (18%). Dit is een groot verschil met vorig jaar. Toen gaf 39% van de respondenten in Europa aan te overwegen een e-bike te kopen of te gebruiken en zo het openbaar vervoer te vermijden uit vrees voor Covid-19. Zorgen om het milieu wordt door 33% van de Europeanen in de onderzochte landen als een belangrijke beweegreden gezien.Om inzicht te krijgen in de gedachten die mensen hebben bij het gebruik van e-bikes, stelde Shimano de vraag: voor wie denk je dat e-bikes bedoeld zijn? Hieruit bleek dat e-bikes in Nederland zeer sterk worden geassocieerd met senioren (bij 65% het geval). Datis veel hoger dan het gemiddelde van 38% in heel Europa. E-bikes worden ook gekoppeld aan mensen die zich zorgen maken over het milieu (42%) en aan woon-werkverkeer (37% ) Mensen in Nederland zijn veel meer dan andere Europeanen voornemens hun fiets te laten onderhouden: bijna de helft (48%) zegt van plan te zijn dit in de komende 6 maanden te doen. Dat is bijna het dubbele van het gemiddelde van 25% in heel Europa. Ruim de helft van degenen in Nederland die van plan zijn hun fiets te onderhouden (54%), geeft aan dit te doen omdat onderhoud belangrijk is voor de levensduur van de fiets. Nederland is koploper als het gaat om het aantal fietsbezitters: slechts 13% zegt geen fiets te hebben, tegenover een gemiddelde van 41% in heel Europa.

Jonathan Davis, PR & Communications Manager bij Shimano Europe: "We zijn verheugd dat we ons vierde State of the Nation-rapport kunnen presenteren. Op basis van een enquête onder meer dan 15.500 mensen in heel Europa willen we zo de motieven van e-bikegebruikers onderzoeken en meer inzicht krijgen in hoe mensen tegen e-bikes en fietsen in het algemeen aankijken."


"De bevindingen zijn boeiend en stellen ons in staat belangrijke trends in de markt vast te stellen. De publieke opinie als het gaat om e-biken en de houding ten opzichte van mensen die met een e-bike rijden, verandert in positieve zin. We hopen dat dit rapport een nuttig hulpmiddel is voor iedereen in de fietsindustrie en daarbuiten en dat het een rol blijft spelen in het verder ontwikkelen van de e-bikebranche."